Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities 

In deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden worden de termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

  • BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS: De onderneming Jo Vervoort met de merknamen  “BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS“, gevestigd te Berlaarbaan 384, BE- 2861 O.-L.-V.-Waver (Antwerpen). 
  • De website: De website van https://verkoop-en-plantenverhuur.be/, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van links. 
  • Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen. 
  • Klant: Iedereen die met BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS handelt. 

Artikel 2: Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 3: Productprijzen 

De prijzen van de aangeboden producten zijn BTW inbegrepen tenzij anders aangegeven. Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten en eventuele prijsstijgingen. 

Artikel 4: Verzendkosten 

De verzendkosten verschillen naargelang het totaalbedrag van de bestelde artikelen en het land van levering. Leveringskosten voor bestellingen via de webshop worden berekend bij het bestellen. Leveringskosten voor andere bestellingen (niet via de webshop & plantenverhuur) worden bepaald in functie van de wensen van klant 

Artikel 5: Leveringstermijn 

Artikel enkel van toepassing voor bestellingen via de webshop. Voor andere bestellingen (niet via de webshop & plantenverhuur) zijn aangepaste voorwaarden van toepassing.  

Alle producten zijn op voorraad tenzij anders aangegeven. Het assortiment planten is niet gegarandeerd op voorraad. In geval van stockproblemen ontvangt u hierover een mail voor een vervangend product of storten we het betaalde bedrag zo snel mogelijk terug. Nadat wij de betaling ontvangen hebben, wordt het pakket onmiddellijk ingepakt. De bestelde pakketten worden dagelijks aan de koeriers overgedragen. De leverdatum voor levende producten volgens opgave klant. Niet levende producten worden binnen de 48u geleverd door de koeriers. Anderzijds kunnen pakketten of levende producten ook opgehaald worden bij BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS volgens opgave van de klant. 

BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor laattijdig leveren om welke reden dan ook.  

Artikel 6: Betalingsmogenlijkheden 

Bestellingen die geplaatst worden anders dan via de webshop hebben een betaaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum. Betaalmethoden die online aanvaard worden: Bancontact / Mister Cash, VISA / kredietkaart, iDEAL & Paypal. 

Artikel 7: Aanbiedingen, offerten en bestellingen 

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.

Afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS zal bij de uitvoering van de bestellingen en aflevering van de goederen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, doch BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

De genoemde verzendkosten zijn de verzendkosten voor BelgiëVerzenden naar andere landen doen we vooralsnog niet wegens te hoge verzendkosten. Leveringen in landen anders dan België kunnen wel aangevraagd worden: info@debloemenloods.be. 

Artikel 8: Overeenkomst 

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden. 

Artikel 9: Herroepingrecht 

Gedurende 30 dagen vanaf datum van ontvangst van het product en/of de producten heeft de klant het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De klant dient voorafgaand aan retourzending van het product en/of de producten daarvan melding te maken aan BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS, via email en tevens te omschrijven om welke product(en) het handelt. Na de melding heeft de klant 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk retour te sturen naar BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS, Berlaarbaan 384, BE- 2861 O.-L.-V.-Waver (Antwerpen). De klant krijgt binnen de 14 dagen na de melding een terugbetaling van de betreffende producten, afhankelijk van de staat waarin ze door BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS worden ontvangen. In het pakket steekt de klant een brief met daarin naam, bestelbonnummer en klantnummer.

Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS behoeft geen rembourszendingen te accepteren. 
Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.

Voorts behoeft BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS uitsluitend retourzendingen te accepteren indien het product in een herverkoopbare conditie is: compleet, in originele staat, zonder gebruikssporen.

Indien ter versteviging tape zou worden gebruikt omheen de verpakking dan dient deze tape transparant te zijn. Zo kan het product met de originele verpakking terug in de verkoop. Indien mogelijk wordt de originele verpakking best in een extra doos verpakt of met papier omwikkeld.

Opgelet: het herroepingsrecht geldt niet voor producten die op verzoek van de klant op maat zijn gemaakt of samengesteld zoals producten die snel bederven zoals planten, bloemen, nuttige insecten, enz.. 

Artikel 10: Reclamatie 

De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt. 

Reclamaties over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de factuur dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk te geschieden. 

Alle reclamaties, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS is nooit aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten. 

Artikel 12: Overmacht 

BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS daaronder begrepen. 

Indien de overmacht, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen met uitzondering van maatwerk of uitzonderlijke bestellingen.

Artikel 13: Geschillen 

Alle geschillen,die niet onderling opgelostworden ,ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van BENEFLOR & DE BLOEMENLOODSBENEFLOR & DE BLOEMENLOODS staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter. 

Op elke overeenkomst tussen BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 

Artikel 14: Wijzigingen 

BENEFLOR & DE BLOEMENLOODS behoudt het recht de algemene voorwaarden ten allen tijden aan te passen 

Stuur ons een bericht

12 + 11 =

Beneflor / De Bloemenloods

Inschrijving nieuwsbrief workshops

Meer info en data over onze workshops? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Wij koesteren uw gegevens, daarom geven wij ze nooit door aan derden.

We hebben uw inschrijving voor onze WORKSHOPS nieuwsbrief goed ontvangen!

Inschrijving nieuwsbrief events

Meer info en data over onze events? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Wij koesteren uw gegevens, daarom geven wij ze nooit door aan derden.

 

We hebben uw inschrijving voor onze EVENTS nieuwsbrief goed ontvangen!