Privacy policy

 

De relatie tussen Beneflor/De Bloemenloods en zijn klanten, leveranciers en prospecten is erg belangrijk. Enkel op basis van een goed vertrouwen, kan een goede samenwerking tot stand komen. Daarom gaan we ook erg zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.  

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website https://verkoop-en-plantenverhuur.be/ onder beheer van De Bloemenloods / Beneflor (hierna genoemd “De Bloemenloods of Beneflor”, “wij” of “ons”). Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten en onze website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. 

 

 

0. Verwerking van persoonlijke gegevens

Jouw informatie wordt verwerkt door personeelsleden van Beneflor. Gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij voor de normale werking van de website, marketing doeleinden of de werking van onze organisatie (bv: betalingsinformatie met betalingsproviders, adresgegevens met leveranciers, …). Bij het achterlaten van een recensie zal ook de naam weergegeven worden bij de reactie. De opgeslagen gebruikersinformatie wordt opgenomen in de activa van de onderneming, deze activa kan bij zakelijke veranderingen overgedragen worden. 

 

 

1. Welke gegevens verzamelen wij?

a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.debloemenloods.be worden permanent bewaard in Google Analytics, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

b We verzamelen alle aanvragen die via ons contactformulier op de website worden verstuurd of die schriftelijk of mondeling zijn doorgegeven.. Deze aanvragen komen terecht in onze streng beveiligde mailbox en worden verder niet op de website verzameld.

c Wij verzamelen contactgegevens ( naam, functie, adres, e-mail, telefoonnummer, btw nummer ( indien van toepassing) en alle informatie die nodig is om alle wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen i.v.m. met klanten-en leveranciersadministratie. Deze gegevens kunnen ook gebruikt  worden voor profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame / info

 

2. Cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies (kleine tekstbestanden) op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. Dit met als enige doelstelling de site beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Cookies worden nooit gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Elke internetbrowser laat toe om het gebruik van cookies te verhinderen of anders in te stellen (met waarschuwing, beperkt, enz.). Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

2a Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Hierdoor moeten sommige keuze’s niet telkens worden gemaakt of gegevens niet steeds opnieuw worden ingevuld.

2b Analytische cookies

Wij gebruiken met behulp van derden analytische cookies om het websitegebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

– Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;

– Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van je computerscherm en welk apparaat je gebruikt;

– Vanaf welke pagina je op de website bent gekomen;

– Wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt;

2c Third Party cookies

Wij maken tenslotte ook gebruik van andere third party cookies van platformen zoals Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Trustpilot. U dient de relevante websites van deze derden te raadplegen voor meer informatie over hun cookies.

 

 

Overzicht van de gebruikte cookies zijn:  

 • cookie_notice_accepted / 1 jaar: Bepaalt of de bezoekers de cookies geaccepteerd heeft. Na het accepteren wordt dit venster niet meer getoond aan de website bezoeker.  
 • PHPSESSID / Wanneer de browsingsessie eindigt: Functionele cookie met een unieke ID die gekoppeld is aan het huidige bezoek. Wordt gebruikt om foutmeldingen weer te geven, onthoud authenticatie, etc.  
 • _ga / Google / 2 jaar: Uniek, willekeurig nummer dat wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de website. 
 • _gid / Google / 1 dag: Wordt gebruikt om het gedrag op de website te volgen. Bevat informatie over de huidige pagina en het tijdstip van het bezoek. 
 • mp_a36067b00a263cce0299cfd960e26ecf_mixpanel / 1 jaar: Deze cookie wordt door Mixpanel ingesteld om het verkeer te analyseren, en in het bijzonder hoe gebruikers het platform hebben bereikt. Deze cookie heeft een time-out van 1 jaar. 
 • tk_ai / Wanneer de browsingsessie eindigt: Verzamelt informatie voor onze eigen analysetool van de eerste partij over hoe onze services worden gebruikt. Een verzameling interne statistieken voor gebruikersactiviteit, gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. 
 • woocommerce_cart_hash / wanneer de sessie eindigt: Helpt WooCommerce te bepalen wanneer de inhoud / gegevens van de winkelwagen veranderen. 
 • woocommerce_items_in_cart / wanneer de sessie eindigt: Helpt WooCommerce te bepalen wanneer de inhoud / gegevens van de winkelwagen veranderen. 
 • wp_woocommerce_session_ / 2 dagen: Bevat een unieke code voor elke klant, zodat deze voor elke klant weet waar hij de winkelwagengegevens in de database kan vinden. 
 • wordpress_test_cookie / Wanneer de browsingsessie eindigt: Controleert of cookies zijn ingeschakeld om de juiste gebruikerservaring te bieden. 
 • wp-settings-{user_id} / Wanneer de browsingsessie eindigt: Houdt de wp-admin-configuratie van een gebruiker aan. 
 • wp-settings-time-{user_id} / Wanneer de browsingsessie eindigt: Houdt de wp-admin-configuratie van een gebruiker aan. 
 • m_locale / Mollie / 1 jaar: Wordt gebruikt om de taalvoorkeur van de gebruiker te onthouden.REMEMBERME / Mollie / 7 dagen: Functionele cookie met een unieke ID die gekoppeld is aan het huidige bezoek. Wordt gebruikt om foutmeldingen weer te geven, onthoud authenticatie, etc. 
 • M_session_type / .mollie.com / 30 minuten: Cookie om sessies bij te houden. 
 • _gat / Google / 10 minuten: Wordt gebruikt om de snelheid te regelen waarmee verzoeken worden gedaan aan doubleclick.net 
 • _gcl_ad / Google / 6 maanden: Wordt gebruikt om advertenties op het Google-netwerk doelgerichter te maken voor gebruikers die onze website bezoeken 
 • _gcl_aw / Google / 6 maanden: Wordt gebruikt om advertenties op het Google-netwerk doelgerichter te maken voor gebruikers die onze website bezoeken 
 • mailchimp_landing_site / Mailchimp / 27 dagen: Wordt gebruikt om te registreren hoe de gebruiker de website is binnengekomen – Deze functie wordt geleverd door Mailchimp. 
 • _fbp / Facebook / 3 maanden: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 
 • Fr / Facebook / 3 maanden: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 
 • tk_lr / 1 jaar: Verzamelt gegevens over de voorkeuren en het gedrag van bezoekers op de website – Deze informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de specifieke bezoeker. 
 • tk_or / 5 jaar: Verzamelt gegevens over de voorkeuren en het gedrag van bezoekers op de website – Deze informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de specifieke bezoeker. 
 • tk_r3d / 2 dagen: Verzamelt gegevens over de voorkeuren en het gedrag van bezoekers op de website – Deze informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de specifieke bezoeker. 
 • tk_tc / Wanneer de browsingsessie eindigt: Verzamelt gegevens over de voorkeuren en het gedrag van bezoekers op de website – Deze informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de specifieke bezoeker. 
 • tr / Wanneer de browsingsessie eindigt: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 

 

3. Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren
 • Voor het opmaken van een offerte
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met Beneflor
 • Om uw bedrijf toe te voegen als klant in ons facturatieprogramma, en dus het verzenden van facturen en invorderingen van betalingen mogelijk te maken
 • Voor statistische doeleinden
 • Om u slechts uitzonderlijk te informeren over gebeurtenissen die betrekking hebben op onze diensten
 • Om onze werking en diensten te evalueren
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

 

4. Bekendmaking persoonsgegevens aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend mits uw toestemming, wanneer het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.
Indien het noodzakelijk of gewenst is dat Beneflor uw persoonsgegevens aan derden overmaakt, is deze derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Gegevens die door de klant aan Beneflor zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel:

 • Bij een samenwerking met een derde partij bv voor loonadministratie (Acerta) en voor gepersonaliseerde reclame en info ( Mailchimp ). Beneflor garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens
 • In alle overige gevallen zal Beneflor uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen.

 

5. Hoelang bewaren wij deze persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden (zoals beschreven in de Privacy verklaring onder ‘3. Gebruik persoonsgegevens’ of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘4. Bekendmaking aan derden’.

De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

 

6. Wat zijn uw rechten?

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met Beneflor ‘jo@beneflor.com’.

U kan te alle tijde uw rechten uitoefenen, mits voorlegging van de nodige identificatie. Wij verbinden ons ertoe tijdig te beantwoorden aan uw verzoeken of klachten.

 • U heeft recht op toegang en verbetering van persoonsgegevens.
 • U heeft recht op schrapping van uw persoonsgegevens ‘right to be forgotten’.
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking – geheel of gedeelteijk – van uw persoonsgegevens. Let wel, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

Naar aanleiding van uw verzoek tot het aanpassen of schrappen van uw persoonsgegevens, zal er verder geen gebruik maken van uw gegevens en worden enkel die gegevens bewaard voor zover en in de mate dit noodzakelijk is om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://privacycommission.be)

 

7. Beveiliging van persoonsgegevens

Beneflor verbindt er zich toe om redelijke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Een deel van uw persoonsgegevens, dewelke verzameld werden via e-mail, worden bewaard in de Cloud mits extra beveiliging via 2-step-verification.

De veiligheid van uw logins hangen ook mede af van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot deze platformen.

Wanneer u merkt dat iemand toegang genomen heeft tot uw logins, raden wij u dan ook ten sterkste aan uw wachtwoorden onmiddellijk te wijzigen en contact op te nemen met ons.

 

8. Contacteer Beneflor

Indien u vragen of klachten heeft over deze Privacy Policy kunt u steeds terecht op het e-mailadres ronny@debloemenloods.be  Daarnaast kan u ook rechtstreeks contact opnemen met De Bloemenloods – Ronny Maes  (BTW: BE0775.265.669) of via de post: De Bloemenloods Tav Ronny Maes – Berlaarbaan 384 – 2861 O.-L.-V.-Waver  (België).

 

9. Disclaimer

Beneflor is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Stuur ons een bericht

7 + 13 =

Beneflor / De Bloemenloods

Inschrijving nieuwsbrief workshops

Meer info en data over onze workshops? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Wij koesteren uw gegevens, daarom geven wij ze nooit door aan derden.

We hebben uw inschrijving voor onze WORKSHOPS nieuwsbrief goed ontvangen!

Inschrijving nieuwsbrief events

Meer info en data over onze events? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Wij koesteren uw gegevens, daarom geven wij ze nooit door aan derden.

 

We hebben uw inschrijving voor onze EVENTS nieuwsbrief goed ontvangen!